Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Aanmelden

Aanmelden

Aanmeldperiode

De selectieprocedure wordt vanaf heden per klas gedaan. Bij de KLM Flight Academy zijn er op dit moment 3 startmomenten per jaar; april, augustus/september en november/december. Indien hier veranderingen in komen dan worden deze op de website vermeld. Afhankelijk van het moment waarop je beschikbaar bent om te starten met de opleiding tot verkeersvlieger, kun je je inschrijven voor de selectieprocedure.

Aanmelden klas november/december 2020

Op dit moment is het aanmeldformulier voor de klas van november/december 2020 gesloten.

Aanmelden klas april 2021

Aanmelden is mogelijk vanaf 10 juli t/m 30 september 2020.

Mocht je niet worden uitgenodigd voor de selectieprocedure is het mogelijk om je voor een volgende klas aan te melden.

Toelatingseisen

Het is belangrijk dat je voldoet aan de gestelde eisen, anders kunnen we je aanmelding niet in behandeling nemen. Lees de toelatingseisen dus nog eens goed door!

Nadat de betreffende inschrijfperiode is beëindigd vindt er een voorselectie plaats. Alle kandidaten die aan de toelatingseisen voldoen kunnen zich aanmelden. De kandidaten die op basis van vooropleiding en vakkenpakket de grootste kans maken de selectie succesvol te doorlopen worden uitgenodigd  voor de selectieprocedure. Mocht je niet tot deze groep behoren, dan houdt de selectieprocedure helaas op.
Je kunt je dan vervolgens wel weer aanmelden voor een andere klas.  Meer informatie over de voorselectie.

Kosten

De eigen bijdrage voor de kosten van de selectie ( € 200,-)  moet voorafgaand aan de selectie worden betaald (wanneer je na de voorselectie voor de selectie wordt uitgenodigd).
Wanneer deze betaling is voldaan wordt de selectie daadwerkelijk gestart.

Als je de eerste selectieronde positief doorloopt word je gevraagd relevante documenten, zoals gewaarmerkte cijferlijsten, diploma’s en levensbeschrijving op te sturen.

Herkansing

Er bestaat geen mogelijkheid de selectieprocedure opnieuw te doorlopen. Daarop bestaat één uitzondering: als je in het examenjaar VWO of gedurende het eerste jaar na behalen van je VWO of Havo diploma voor het eerst aan onze selectie hebt deelgenomen kun je je nog éénmaal aanmelden voor de selectieprocedure. Voorwaarde hiervoor is wel dat je eerst een HBO of WO studie gaat volgen. De herkansing is dan mogelijk in het jaar wanneer je de bachelor/ master fase gaat afronden (laatste jaar) of binnen één jaar na het behalen van de bachelor/ master. Daarbij is het uitgangspunt dat je één vervolgopleiding (bachelor of master) aaneengesloten hebt afgerond.

Aanmelden

Via de onderstaande link kun je het aanmeldformulier digitaal invullen. Let hierbij goed op dat je alle vragen beantwoord en laat iemand anders je aanmelding controleren!

Aanmeldformulier voor de klas van november/ december 2020: Aanmeldformulier
(Bekijk voor de zekerheid je spam folder)!