Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Aanmelden

Voorselectie

De selectieprocedure wordt vanaf heden per klas gedaan

Aanmelden is het gehele jaar mogelijk voor de voorselectie procedure, echter hangt de periode waarin je je kunt aanmelden af van het moment waarop je ook daadwerkelijk beschikbaar bent om te starten met de opleiding.

De selectieprocedure wordt vanaf heden per klas gedaan. Bij de KLM Flight Academy zijn er op dit moment 3 startmomenten per jaar; april, augustus/september en november/december. Afhankelijk van het moment waarop je beschikbaar bent om te starten met de opleiding tot verkeersvlieger kun je je in de volgende perioden aanmelden:

–              Start april 2020: Deze klas zal gevuld worden met nog lopende selectie kandidaten. Aanmelden voor deze klas is dus helaas niet meer mogelijk.

–              Start augustus/september 2020: Aanmelden is mogelijk tot en met 31 januari 2020.

–              Start november/december 2020: Aanmelden is mogelijk vanaf 1 februari 2020 t/m 31 mei 2020.

Nadat de betreffende inschrijfperiode is beëindigd vindt er een voorselectie plaats. Alle kandidaten die aan de toelatingseisen voldoen kunnen zich aanmelden. De kandidaten die op basis van vooropleiding en vakkenpakket de grootste kans maken de selectie succesvol te doorlopen worden uitgenodigd  voor de selectieprocedure. Mocht je niet tot deze groep behoren, dan houdt de selectieprocedure helaas op.

Op basis van onze selectie-ervaring maken kandidaten met de volgende opleidingsachtergronden de grootste kans de selectie succesvol te doorlopen:

– VWO studenten met de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde.
– HBO studenten met een afgeronde opleiding Aviation of Werktuigbouwkunde.
– WO studenten met een afgeronde opleiding met Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Wanneer het aantal kandidaten met bovengenoemde achtergrond dermate groot is dat verwacht mag worden dat, na het volledige selectieproces, voldoende studenten om een klas samen te stellen beschikbaar zullen zijn, zullen uitsluitend kandidaten uit  deze groep worden uitgenodigd om de selectieprocedure te doorlopen.

Wanneer dit niet het geval is kunnen ook andere kandidaten, die aan de toelatingseisen voldoen, worden uitgenodigd voor de selectie.

In alle gevallen geldt dat de minimale vereisten om je te kunnen aanmelden een HAVO opleiding met Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde + aanvullende natuurkunde cursus (eventueel te behalen met deelcertificaten) zijn of (bij het ontbreken van een HAVO diploma) een afgeronde technische HBO opleiding.

Let op: Sommige kandidaten hebben reeds deelcertificaten behaald, nog voordat duidelijk was dat ze niet tot de groep met de grootste kans op een succesvolle selectie behoren en daarom mogelijk ook niet uitgenodigd zullen worden.
Om aan deze groep kandidaten tegemoet te komen zal er tot en met 31 januari 2020 een overgangsregeling zijn. Dat betekent dat deze kandidaten (mits ze wel aan de basis toelatingseisen voldoen) die voor 31 december 2019 over de juiste aanvullende deelcertificaten beschikt, ook tot de selectie zal worden toegelaten. Hierna worden alle uitgenodigde kandidaten volgens de geldende selectienormen beoordeeld.