Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Aanmelden

F.A.Q.

Als ik mij nu opgeef voor de selectieprocedure, wanneer kan ik daar dan aan beginnen?

Wanneer jouw aanmelding juist en compleet is ontvangen, wordt deze digitaal geregistreerd en ontvang je een schriftelijke bevestiging met jouw registratienummer. Er wordt vervolgens t.z.t. contact met je opgenomen voor het inplannen van de eerste selectie fase.

Door de vele aanmeldingen die wij hebben ontvangen vragen wij je om rekening te houden met een verwerkingstijd van enkele weken.

Heb ik tijd voor een bijbaan tijdens mijn studie op de KLM Flight Academy?

Onze opleiding is kort en buitengewoon intensief. Je moet je daarop goed concentreren en dat vraagt echt al je aandacht. Daarnaast kunnen tijdens je studie allerlei zaken op het laatste moment veranderen of worden aangepast. Naar onze mening gaat het hebben van een bijbaan ten koste van je studie en de studieresultaten. Dat is het allerbelangrijkste. Een bijbaan uitoefenen raden wij dan ook sterk af.

Hoe lang blijven de selectieresultaten geldig?

Jouw selectieresultaat blijft twee jaar geldig.

Hoe lang duurt de opleiding tot verkeersvlieger?

De opleiding duurt ongeveer 22 maanden. Er kunnen zich echter altijd omstandigheden voordoen waardoor je vertraging oploopt. We adviseren je dan ook rekening te houden met 24 maanden.

Hoe meld ik me aan voor AP&M?

Aanmelden doe je bij de Hanzehogeschool. Deze geeft jouw gegevens door aan de KLM Flight Academy die je daarna oproept voor de selectie.

Ik ben afgevallen tijdens jullie selectieprocedure. Mag ik het nog een keer proberen?

Heb jij in jouw eindexamenjaar van havo of vwo de selectieprocedure gedaan? Of in het eerste jaar van jouw hbo of wo-opleiding? En ben je afgevallen? Een herkansing is dan mogelijk in het jaar wanneer je de Bachelor-fase gaat afronden. Dit is voor wo-kandidaten in de meeste gevallen het derde studiejaar, voor hbo-kandidaten het vierde studiejaar. Met de studie aan de KLM Flight Academy kan dan worden begonnen nadat de Bachelor’s degree is behaald.

Ik ben afgewezen voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Maak ik dan nog een kans om toegelaten te worden tot de KLM Flight Academy?

Jazeker. De eisen die gelden voor de KLM Flight Academy verschillen op een aantal punten van die van de KLu. Het feit dat je bent afgewezen voor een opleiding tot militair vlieger houdt niet per definitie in dat je niet geschikt zou zijn voor het beroep van verkeersvlieger.

Ik ben kleurenblind. Kan ik daarmee piloot worden?

Met bepaalde vormen en gradaties van kleurenblindheid kun je inderdaad geen piloot worden. Neem voorafgaand aan de selectie contact op met KLM Health Services, telefoonnummer +31 (0) 206495187.

Ik ben nachtblind. Kan ik daarmee piloot worden?

Nee, als je nachtblind bent kun je helaas geen piloot worden.

Ik ben ouder dan 27 jaar en zes maanden. Is dat te oud om aan de opleiding te beginnen?

Dit hoeft in principe niet zo te zijn. Deze maximum adviesleeftijd is vastgesteld omdat de ervaring leert dat oudere afgestudeerden, met name in economisch mindere periodes, soms meer moeite hebben met het vinden van een baan als verkeersvlieger. Wij hanteren deze grens echter niet strikt. Wel is het belangrijk te beseffen dat je een risico neemt als je met de vliegopleiding begint als je veel ouder bent dan 27,5 jaar.

Ik heb een mbo diploma, kan ik mij dan ook aanmelden voor de KLM Flight Academy?

Nee, een mbo-4 diploma geeft geen toegang tot de selectie voor de standaard tweejarige vliegopleiding. Wel kun je met een mbo-4 opleiding in aanmerking komen voor de opleiding Airline Pilot & Management. In deze opleiding werken wij samen met de Hanzehogeschool in Groningen. Je moet dan wel een mbo-opleiding niveau 4 hebben gevolgd met de vakken Nederlands en Engels. Afhankelijk van je vakkenpakket op het mbo kan het noodzakelijk zijn om bijscholing te krijgen voor de vakken wiskunde en natuurkunde. Dit laatste wordt door de Hanzehogeschool beoordeeld. Meer lezen?

Ik heb wel eens gehoord dat je voor het beroep van verkeersvlieger geen bril of contactlenzen mag dragen. Klopt dat?

Nee, dit is een fabel. Een oogafwijking die zich bevindt tussen de begrenzingen -6 of +5 hoeft geen reden tot afwijzing te zijn. Eventueel kun je voorafgaand aan de selectie een oogonderzoek laten doen bij KLM Health Services. Meer lezen?

Ik mis een bepaald vak dat nodig is voor de opleiding. Kan ik dan toch aangenomen worden?

Voor zowel vwo als havo kandidaten geldt dat je, om de ontbrekende vakken aan te vullen, maximaal 2 deelcertificaten mag halen. Voor deelname aan de selectie hoef je nog niet in het bezit te zijn van die deelcertificaten. Bij aanvang van de opleiding echter wel! Meer lezen?

Is de selectie vrijblijvend?

Nee, zeker niet. Onze selectieprocedure is kostbaar. Wij willen geen financiële hindernissen voor jou opwerpen. Vandaar dat je eigen bijdrage aan die kosten beperkt blijft tot €175,-. Als je echter na een succesvolle afronding van het vliegaanlegonderzoek besluit om af te zien van de opleiding, zullen wij het restant van de kosten, ter hoogte van €1.800 aan jou doorberekenen, eventueel verhoogd met de kosten voor het medisch onderzoek, voor zover die door ons voorgeschoten is.

Is er sprake van baangarantie?

Er is geen baangarantie. De inhoud van onze opleiding is echter afgestemd op alle wensen, eisen en voorwaarden van KLM. Als je onze opleiding met goed gevolg hebt afgerond en ook daarna je kennis en je vaardigheden hebt bijgehouden, beschik je in principe over voldoende bagage om de selectie bij de KLM met succes af te ronden. De praktijk van de afgelopen jaren leert dat 97% van de afgestudeerden van de KLM Flight Academy daarin ook daadwerkelijk slaagt.

Buiten KLM beschikt het JobCenter van ons over een uitstekend netwerk van luchtvaartmaatschappijen die goed op de hoogte zijn van de kwaliteit van onze afgestudeerden en daarmee uitstekende ervaringen hebben.